Producten

Voor de levering van de zonnepanelen, omvormer en bevestigingssysteem maken wij gebruik van één van de grootste leveranciers op dit gebied.

Op onze producten is uiteraard garantie van toepassing.

Diensten

MaxiSol-Service-Signaal

Wij bevelen u aan om het PV-systeem in zijn geheel regelmatig te laten controleren. Zonder goede controle en onderhoud kunnen de panelen leiden tot lekkage of brand.  Regelmatige reiniging is noodzakelijk voor het behoud van het rendement.

Wij bieden u ons onderhoudsprogramma MaxiSol-Service-Signaal aan. Dat betekent dat wij jaarlijks contact met u opnemen om een afspraak te maken voor onderhoud en controle van de veiligheid van uw PV-systeem. Voor een vast abonnementstarief, zorgen wij ervoor dat u goed in ’t zonnetje zit en blijft!

 

MaxiSol-BTWteruggaaf-Service

Voor particulieren bestaat de overheidsregeling van de teruggave van de BTW op de gehele installatie, zowel het materiaal als de installatiekosten. Dit betekent dat 21% van de totale investering teruggevorderd kan worden.

Wij bieden u de MaxiSol-BTWteruggaaf-Service aan. Dit houdt in dat wij u al het papierwerk voor deze terugvordering uit handen nemen. Dat betekent dat wij vrijblijvend beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt. Zo ja, dan verzorgen wij tegen betaling de aanmelding en aangifte bij de belastingdienst en monitoren wij de status van de aanvraag.

ZZP-ers en BTW teruggave

Bent u al zelfstandige (ZZP-er) en heeft u een dusdanige omzet dat u niet meer onder de kleineondernemersregeling valt, dan kunt u de BTW op uw investering niet terugvorderen. De aangifte zou dan immers via uw reguliere aangifte van omzetbelasting moeten plaatsvinden. Wellicht zijn er mogelijkheden door de aangifte door uw partner (medewoner) laten plaatsvinden. Voorwaarde is dat de energierekening dan ook op de naam van de partner moet staan. Neemt u daarvoor contact op met uw eigen accountant.